N. John Habraken (john@habraken.org)

Lijst van titels in de Nederlandse Taal

______________________

"Werken aan het gewone". in: Beter bouwen en bewonen, een praktijkgerichte toekomstverkenning. Redactie drs. Michiel D.J. van Well, Stichitng Toekomstbeeld der techniek. 2004.

Woningbouw en het Probleem van de Architectuur,in: LisA, Architectuurtijdschrift, jaargang 1, no 2. 1998

"Werken met Complexiteit", Chapter in: De Onvermijdelijke Revolutie, Konstable et.al. Editors, Stichting Maatschappy en Onderneming, SMO, 1998. Bijgewerkte vertaling van : The Control of Complexity1987

"Deciding on Density: An investigation into high density, low rise, allotment for the Waldeck Area, the Hague". Eindhoven, SAR, 1977. With Joop Kapteyns and John Carp.

"Grenzen van de Vakbeoefening". Plan, No. 5, 1976.

"Over de Gebouwde Omgeving en de Grenzen van de Vakbeoefening". Lecture at Eindhoven University, published by same. Also published in: Weg en Waterbouw, Vol. 35, Nos. 7 and 8. 1975.

"Denken in Varianten, Het methodisch ontwerpen van dragers". Met J.T. Boekholt, A.P.Thijssen. P.J.M.Dinjens, Samson Uitgevery Alphen aan de Rijn - Brussel 1974. ISBN 90 14 02354 5, 214blz.

"SAR 73, The Methodical Formulation of Agreements in the Design of Urban Tissues". First publication on basic principles of SAR method on urban tisue design. Eindhoven, SAR, 1973. With Henk Reyenga and Frans van der Werf.

"De SAR Methodiek". Woningraad, No. 4. 1973.

"SAR Methodiek; reorganisatie bouwproces". Series of three articles in Industrieel Bouwen, Nos. 5, 6, and 7, 1971.

"Individu en Industrialisatie". Lecture at Congress on Housing and Planning, published by Stichting Werkgemeenschappen Bergeyk, 1966, Republished, 1971.

With Ir. M.F.Th. Bax: "Systematische Ontwikkeling van Plattegronden in een gegeven Woonstruktuur met Behulp van de Computer”. 1971 Bouw, Vol. 25, Nos. 31 and 32.

"De Integriteit van de Stad". Chapter inDe Mens in de Stad van de Mens. The Netherlands: Samson N.V., 1970.

"Kommunikatie in Het Ontwerpproces". Lecture at PDOB post-graduate course. Delft Tech. University, 1970. Published by the Dept. of Arch. Tech. U. Eindhoven.

"Het Alledaagse, over het Ontstaan van de Omgeving van Alledag". Initiatory Lecture at Dept. of Arch., Tech. U. Eindhoven. Lemniscaat publ., 1967. Rotterdam.

"SAR 65, Voorstellen van de Stichting Architecten research". First publication of the basic principles of SAR method for support design. SAR, Eindhoven,1965. Principal Investigator, With Hans van Olphen.

“De Dragers en de Mensen. Het einde van de massawaoningbouw”. Amsterdam: Scheltema en Holkema, 1962. Herdruk: Stichting Architecten research, 1985

"De Integriteit van de Stad". hoofdstuk in:De Mens in de Stad van de Mens. The Netherlands: Samson N.V., 1970.

"Mens en Materie". Forum, Vol. XVIX, No. 1, 1965.

"Qualiteit en Quantiteit, de industrialisatie van de woningbouw". Forum, Vol. XVIII, No. 2, 1964.

"Het Weefsel van de Stad, suggesties voor verdere studie". Forum, Vol. XVIII, No. 1, 1964.

"Mens en Materie, de Creatie van de Alledaagse Omgeving". Wending, No. 12, 1964.

****

to home page....; to bibliography overview.

 

[Home] [Biography] [Ongoing Interests] [Bibliography] [Selected readings] [Comprehensive] [Other Languages] [About John Habraken] [Titles listed by subject] [Open Building] [Downloads]